Ekspluatācijā nodota un darbu sāk jaunā Bauskas sporta halle

Dambretes turnīri tiešsaistē